Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, projektowaniem stron www, programowaniem aplikacji, a także montażem i konfiguracją sprzętu komputerowego. Prowadzi szkolenia, wdraża programy, opracowuje i ulepsza komputerowe systemy informacji. Zarządza bazami danych, pisze i testuje programy komputerowe. Prowadzi obsługę techniczną komputerów, instaluje i serwisuje oprogramowanie.

Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Praca: firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie i serwisie sprzętu komputerowego.

 

https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-informatyk/