Giżycko
Technikum
Technikum Nr 1 - 1 E
Nazwa oddziału

 1 E

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

1. Opis zawodu: https://zsksia.edupage.org/a/informacje-o-zawodach

2. Film promujący szkołę: https://www.youtube.com/watch?v=WKQku1bhR8c

3. Wymagane dokumenty: https://zsksia.edupage.org/a/dokumenty-do-pobrania-1

4. Media społecznościowe:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/High-School/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Kszta%C5%82towania-%C5%9Arodowiska-i-Agrobiznesu-w-Gi%C5%BCycku-353395454768258/

Instagram: https://www.instagram.com/zsksia/?hl=pl