Giżycko
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 1B
Nazwa oddziału

 1B

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym