Giżycko
Technikum
Technikum ZDZ - 1T
Nazwa oddziału

 1T

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik usług fryzjerskich