Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1a
Nazwa oddziału

 1a

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Uczeń, od klasy pierwszej, realizuje trzy przedmioty w na poziomie rozszerzonym: język polski, historię, język angielski. Nauka pozostałych przedmiotów prowadzona jest na poziomie ogólnym. Uczeń ma możliwość wyboru dwóch języków obcych spośród trzech proponowanych przez szkołę (język angielski, język niemiecki lub język rosyjski).