Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Is
Nazwa oddziału

 Is

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania

pojazdów samochodowych. W trakcie nauki nie tylko poszerzy swoją

wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania,

ale również pozna najnowsze technologie i metody diagnostyczne

stosowane w motoryzacji.

 

Kształcenie zawodowe będzie się odbywać w kwalifikacjach:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Praca: Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.

 

https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-pojazdow-samochodowych/

https://rekrutacja.zseii.edu.pl/

https://zseii.edu.pl/kontakt/rekrutacja-zseii/