Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Ig
Nazwa oddziału

 Ig

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju

projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt jego

pracy może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, internecie, na tzw.

billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

 

Kształcenie zawodowe będzie się odbywać w kwalifikacjach:

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

Praca: w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach

 

https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-grafiki-i-poligrafii-cyfrowej/

https://rekrutacja.zseii.edu.pl/

https://zseii.edu.pl/kontakt/rekrutacja-zseii/