Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Im
Nazwa oddziału

 Im

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik mechatronik zdobywa wiedzę z mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki. To osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia stanowiące synergiczną kombinację mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania oraz systemowego myślenia. Osoba kreatywna technicznie i otwarta na wiedzę interdyscyplinarną.

 

Kształcenie zawodowe będzie się odbywać w kwalifikacjach

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Praca: Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu - w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej. To nowy atrakcyjny zawód, poszukiwany już teraz na rynku pracy i należący do tzw. Zawodów przyszłości


https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-mechatronik/


https://rekrutacja.zseii.edu.pl/


https://zseii.edu.pl/kontakt/rekrutacja-zseii/