Giżycko
Technikum
Technikum Nr 3 - Ic
Nazwa oddziału

 Ic

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis

Technik logistyk