Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Ii
Nazwa oddziału

 Ii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, projektowaniem stron www, programowaniem aplikacji, a także montażem i konfiguracją sprzętu komputerowego. Prowadzi szkolenia, wdraża programy, opracowuje i ulepsza komputerowe systemy informacji. Zarządza bazami danych, pisze i testuje programy komputerowe. Prowadzi obsługę techniczną komputerów, instaluje i serwisuje oprogramowanie.

 

Kształcenie zawodowe będzie się odbywać w kwalifikacjach

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 


Praca
firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie i serwisie sprzętu komputerowego.


https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-informatyk/


https://rekrutacja.zseii.edu.pl/


https://zseii.edu.pl/kontakt/rekrutacja-zseii/