Giżycko
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - Ia
Nazwa oddziału

 Ia

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych i wielozawodowa