Giżycko
Technikum
Technikum Nr 3 - Ib
Nazwa oddziału

 Ib

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik hotelarstwa