Giżycko
Technikum
Technikum Nr 3 - Ia
Nazwa oddziału

 Ia

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych