Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - profil humanistyczny
Nazwa oddziału

  profil humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia ,  wiedza o społeczeństwie (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie
  • język angielski
Opis

Warunkiem utworzenia oddziału o danym profilu jest odpowiednia liczba kandydatów.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych będą mogły odbywać się w grupach międzyoddziałowych (jak dotychczas).


Przygotowaliśmy  trzy propozycje profili z następującymi  przedmiotami rozszerzonymi:

profil politechniczny -fizyka, matematyka, język angielski

profil medyczny -biologia, chemia, matematyka

profil humanistyczny -język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski


W planie nauczania proponujemy dodatkowe zajęcia:

w klasie I Coaching

w klasie II Poznaj siebie przez sztukę

w klasie III Techniki dziennikarskie


Przedmioty punktowane:

obowiązkowe: polski, matematyka, język obcy 

oraz jeden przedmiot wskazany przez ucznia: wiedza o społeczeństwie lub historia