Giżycko
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 1B - Oddział Przygotowania Wojskowego
Nazwa oddziału

 1B - Oddział Przygotowania Wojskowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone
 • geografia
 • język angielski
 • matematyka
Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGOTO PRZEDE WSZYSTKIM:

 • zajęcia praktyczne w patronackiej jednostce wojskowej,
 • obozy i szkolenia wojskowe,
 • survival,
 • zajęcia dodatkowe,
 • dodatkowe kursy, m. in. język angielski STANAG, patent ratownika wodnego, doskonalenie pływania i wiele innych,
 • certyfikat MON,
 • skrócona służba przygotowawcza,
 • dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

!! PRZECIWSKAZANIA !! DO NAUKI w LO Oddział Przygotowania Wojskowego:  ORZECZENIE o potrzebie kształcenia specjalnego.