Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 b biznesowy
Nazwa oddziału

 1 b biznesowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • język angielski
  • biznes i zarządzanie
Opis