Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 a społeczno - medialny
Nazwa oddziału

 1 a społeczno - medialny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie
Opis