Giżycko
Technikum
Technikum Nr 1 - 1a - technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 1a - technik agrobiznesu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • geografia
Zawody

 Technik agrobiznesu

Opis

1. Opis zawodu - https://zsksia.edupage.org/a/informacje-o-zawodach

2. Social media

3. Regulamin rekrutacji - https://tiny.pl/dg6cf

4. Dokumenty do pobrania  - https://tiny.pl/dg6c4

5. Nabór elektroniczny - https://nabor.pcss.pl/gizycko