Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - profil politechniczny
Nazwa oddziału

  profil politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone
  • fizyka
  • matematyka
  • język angielski
Opis

Warunkiem utworzenia oddziału o danym profilu jest odpowiednia liczba kandydatów.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych będą mogły odbywać się w grupach międzyoddziałowych (jak dotychczas).

Przygotowaliśmy  trzy propozycje profili z następującymi  przedmiotami rozszerzonymi:

profil politechniczny -fizyka, matematyka, język angielski

profil medyczny -biologia, chemia, matematyka

profil humanistyczny -język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski


W planie nauczania proponujemy dodatkowe zajęcia:

w klasie I Coaching

w klasie II Język angielski w praktyce 

w klasie III Laboratorium fizyczne


Przedmioty punktowane: polski, matematyka, język obcy + fizyka