Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Ig - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 Ig - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • informatyka
Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

Kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 2. prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
 3. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 4. obróbki druków cyfrowych;
 5. prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
 6. obróbki przestrzennych druków 3D.