Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Is - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Is - technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
  2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
  3. organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.