Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Im - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Im - technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik odbywa się w dwóch kwalifikacjach.

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 5. tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.