Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Ii - technik informatyk
Nazwa oddziału

 Ii - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • informatyka
Zawody

 Technik informatyk

Opis

Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.