Giżycko
Technikum
Technikum Nr 3 - I B Technik logistyk
Nazwa oddziału

 I B Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk jest zawodem, w którym uczniowie uzyskują następujące

kwalifikacje:

- Obsługa magazynów.

- Organizacja transportu.

 

Absolwent technikum posiada umiejętności do wykonywania następujących zadań :

• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym  

  w łańcuchach dostaw,

• zarządzania zapasami,

• organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

• zarządzania gospodarką odpadami,

• planowania i organizowania prac związanych z procesami transportowymi.

 

W przyszłości absolwent może być zatrudniony we wszelkiego rodzaju firmach

 logistycznych, transportowych i spedycyjnych jak również prowadzić samodzielną

działalność gospodarczą.