Giżycko
Technikum
Technikum Nr 3 - I A Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 I A Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  biologia

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód,

w którym uczniowie uzyskują następujące kwalifikacje:

- Przygotowywanie i wydawanie dań,

- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

Absolwent naszej szkoły ma możliwość wykonywania następujących zadań zawodowych:

• oceny jakości żywności i jej przechowywania,

• sporządzania i wydawania dań wraz z napojami,

• planowanie z oceną żywienia,

• organizowania produkcji gastronomicznej.

 

W przyszłości może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów

gastronomicznych jak również może prowadzić własną działalność gospodarczą.