Działdowo
Działdowo
Dokumenty
Nazwa Plik
Kryteria rekrutacyjne do publicznych przedszkoli
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 2024/2025
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli
Oświadczenie nr 1 - o sytuacji rodzinnej
Oświadczenie nr 2 - informujące o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie nr 3 - o samotnym wychowaniu dziecka
Oświadczenie nr 4 - informujące o potrzebach dziecka
Oświadczenie nr 5 - wyrażenie woli przyjęcia do wybranego przedszkola