Działdowo
Przedszkole
Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Przedszkole nr 4 w Działdowie
Zespół szkół
Adres
Mrongowiusza 7, 13-200 Działdowo
Telefon
23-697-29-93
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Jakubowska
Typ placówki
Przedszkole
Opis

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole jest otwarte na dziecko i jego potrzeby. Wszyscy pracownicy poprzez swoje działania dążą do tego, by tworzyć przedszkole będące miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym na oczekiwania i potrzeby wszystkich wychowanków i rodziców.

Robimy wszystko, by było miejscem, gdzie można pokonywać lęki, uczyć się miłości, dobroci i dostrzegania piękna.

Swoje działania opieramy na wartościach: samodzielności, poczuciu własnej wartości, kreatywności, wsparciu emocjonalnym, motywacji wewnętrznej, odpowiedzialności. Patrzymy na każde dziecko z osobna, jako indywidualnego, niezależnego i wyjątkowego człowieka. 

Poza planowanymi zajęciami w ramach podstawy programowej organizowane są również m.in. przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wycieczki, uroczystości, pikniki, bale.

Przedszkole swoim wychowaniem i nauczaniem obejmuje dzieci w dziewięciu oddziałach przedszkolnych. Jest czynne jest w godzinach 6.30 – 17.00.

Dbamy o nawyki żywieniowe dzieci. W naszej kuchni wykorzystujemy produkty od sprawdzonych, lokalnych dostawców. Większość potraw przygotowujemy przy użyciu pieca konwekcyjno – parowego, czyli bez użycia tłuszczu  i soli. Wszystkie dania przygotowywane są na bazie naturalnych produktów.

Przedszkole położone jest w atrakcyjnym, spokojnym  miejscu. Otoczone jest zielenią. W ogrodzie przedszkolnym rozmieszczone są urządzenia terenowe i sprzęt do zabaw ruchowych. Przed wjazdem znajduje się zatoczka parkingowa. 

Personel

Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu i liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

W swojej pracy wdrażają nowatorskie metody  w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Towarzyszą dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niosą pomoc i wspierają w trudnych sytuacjach.

Personel administracji i obsługi  posiada stosowne kompetencje do wykonywania przydzielonych zadań, wykazuje wysoką kulturę osobistą i dba o przyjazną atmosferę.

Godziny otwarcia od
6.30-17.00
Dodatkowe zajęcia

* język angielski

* religia

* logopedia

* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

* koło plastyczne

* koło taneczne

Drzwi otwarte

od 6:30 do 9:00

od 14:00 do 17:00

Organ prowadzący
Gmina-Miasto Działdowo
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia