Działdowo
Przedszkole
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie
Zespół szkół
Adres
Grunwaldzka 2, 13-200 Działdowo
Telefon
236972485
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 1 im. J. Brzechwy
 • zajęcia z integracji sensorycznej
 • uczymy się empatii do zwierząt
 • poznajemy grzyby
 • akcja charytatywna "Góra grosza"
 • festyn rodzinny
 • przedstawienie "Zaczarowanym pociągiem w świat bajek"
 • z wizytą w piekarni
 • Zebraliśmy karmę dla psów ze schroniska Podaj łapę w Tatarach
 • pracownik Welskiego Parku Krakobrazowego opowiada o rybach
 • robimy sobie kanapki
 • bierzemy udział w Powiatowej Olimpiadzie dla Przedszkolaków
 • Mamo, Tato ćwicz ze mną
 • kodowanie na dywanie
 • spotkanie z pszczelarzem
 • zbieramy jabłka w sadzie
 • ratownik medyczny uczy nas jak udzielać pierwszej pomocy
 • dni adaptacyjne
 • Olimpiada PCK "Przedszkolak potrafi - i ja mogę uratować życie"
 • obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Witaj wiosno -pokaz mody wiosennej
 • w zdrowym ciele zdrowy duch
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Żyj bezpiecznie, zdrowo i ekologicznie"
 • Sprintem do maratonu
 • wszyscy jesteśmy równi-udział w obchodach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych
 • z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji
 • Wielkanoc u Kachny
 • w ZOO
 • spotkanie z Panem Lesniczym
 • jesteśmy na wykopkachna wykopkach
Opis

Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ma 75-letnią tradycję. Uczęszczają do niego kolejne pokolenia wychowanków. W przedszkolu funkcjonują razem dzieci zdrowe oraz dzieci z niepełnosprawnością. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, matematyczne, językowe. Dzieci wymagające wsparcia otrzymują odpowiednią pomoc. Prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, integracji sensorycznej, rehabilitacji, treningi umiejętności społecznych. Zajęcia są różnorodne, atrakcyjne, prowadzone z wykorzystaniem różnych metod. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez placówkę i poza nią. Uczą się empatii do innych m.in. poprzez udział w akcjach charytatywnych. Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Uczestniczy w różnego rodzaju programach edukacyjnych o charakterze ogólnopolskim. Należy do Krajowej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. W 2019roku otrzymało krajowy certyfikat "Przedszkole Promujące Zdrowie" nadany Przez Ministra Edukacji Narodowej. Rodzice maja możliwość czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

Dodatkowe zajęcia

-integracja sensoryczna

-logopedia

rewalidacja indywidualna

-rehabilitacja

-korekcyjno-kompensacyjne

-wczesne wspomaganie rozwoju

-trening umiejetności społecznych

Godziny otwarcia od
6.30-17.00
Organ prowadzący
Gmina-Miasto Działdowo
Drzwi otwarte

6.30-9.00

14.00-17.00

Personel

Kadrę pedagogiczną stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele, zaangażowani w swoją pracę, twórczy. W pracy z dziećmi stosują  nowoczesne metody pracy, dbają o rozwój każdego dziecka, udzielają odpowiedniej pomocy dzieciom wymagającym wsparcia. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Pracownicy administracji i obsługi  posiadają  kompetencje niezbędne do wykonywania przydzielonych zadań, bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków.

Historia
Początki przedszkola sięgają roku 1945. Od lipca 1945 roku placówka mieściła się w pomieszczeniu plebanii ewangelickiej przy Placu Kościelnym 3. Powstanie przedszkola w trudnych czasach powojennych wynikało przede wszystkim z potrzeb mieszkańców Działdowa, aby zapewnić dzieciom fachową opiekę. Do 1961 roku było to jedyne przedszkole w mieście. Jesienią 1968 roku placówka została przeniesiona na ulicę Grunwaldzką, Z biegiem czasu w Działdowie zaczęły powstawać kolejne przedszkola. Zwiększył się też ruch komunikacyjny, co pociągnęło za sobą budowę obwodnicy miasta od ulicy Lidzbarskiej do Nidzicy i konieczność wyburzenia części budynku przedszkola. Pojawiły się też plany likwidacji placówki. Niepewność jutra skończyła się w 1987 roku , kiedy to zapadła decyzja o pozostawieniu "Jedynki". Jednocześnie rozpoczęła się budowa nowego budynku przedszkola. Na początku 1989 roku w przedszkolu wybuchł pożar. Zniszczeniu uległa połowa budynku. Zmniejszyła się ilość grup w przedszkolu, a część dzieci przeniesiona została do przedszkola nr 2 przy ulicy Skłodowskiej. Przyspieszeniu uległy prace przy budowie nowego obiektu.W1990 po 45 latach przedszkole doczekało się nowego budynku z przestronnymi jasnymi salami, łazienkami, nowoczesną kuchnią. Od 2009 roku przedszkole nr 1 nosi imię Jana Brzechwy. W pierwszych latach placówka prowadziła przede wszystkim działalność opiekuńczą. Z biegiem czasu w  placówce zaczęto prowadzić także prac wychowawczo-dydaktyczną. Poszerzał się krą instytucji i organizacji współpracujących z przedszkolem. wychowankowie prezentowali swoje talenty i umiejętności nie tylko podczas imprez i uroczystości przedszkolnych, lecz także na imprezach miejskich. W 2004 roku Przedszkole nr 1 przystąpiło do sieci placówek promujących zdrowie. w tym też roku placówka otrzymała pierwszy certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i tytuł "Przedszkole Promujące Zdrowie. W 2019 roku "Jedynka "uzyskała certyfikat krajowy "Przedszkole promujące zdrowie" nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia