Dopiewo
Dopiewo
Aktualności

24.04.2020

Elektroniczne potwierdzanie woli

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia została zamieszczona na zakładce Dokumenty.

Potwierdzenie woli przyjęcia nie dotyczy deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.UWAGA

Elektroniczne wysyłanie dokumentów do przedszkola/szkoły

Szanowni Rodzice

Uruchomiliśmy w systemie Nabór nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie zeskanowanych dokumentów do przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną na zakładce Dokumenty.

UWAGA WAŻNE !


Prosimy do wypełnionego wniosku w systemie załączyć oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów .

Brak załączników spowoduje, że wniosek będzie nieważny pod względem formalnym.