Systemowa obsługa rekrutacji
Dopiewo

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji uzupełniającej, które zostały zamieszczone w dokumencie Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Dopiewo