Dopiewo
Dopiewo
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dopiewo-Kierownika Urzędu z dnia 28.01.2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2019/20 (PDF)
Oświadczenie (PDF)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)