Systemowa obsługa rekrutacji
Dopiewo
Nazwa Plik Opis
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Dopiewo (PDF)
Uchwała Nr XXXVI/457/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo (PDF)
Zarządzenie Nr 332/18 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2018/19 (PDF)
Wzór oświadczenia (PDF)