Dopiewo
Przedszkole
Przedszkole Leśne Duszki w Zakrzewie
Adres
Długa 57, Dopiewo, 62-070 Zakrzewo
Telefon
618143014
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Stanisław Mytko
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Leśne Duszki w Zakrzewie
 • Koncerty Filharmonii
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Zapoznanie z karetką
 • Pierwsza pomoc
 • Oczekując na koziołki
 • Brama Poznania
 • W fabryce cukierków
 • Brama Poznania
 • Pasowanie
 • Taki klimat
 • Zapraszamy !
 • Dzień Ziemniaka
Opis
Przedszkole "Leśne Duszki" w Zakrzewie znane jest w naszej gminie z: - pięknego położenia na skraju lasów zakrzewskich oraz budynku o walorach zabytkowych - pięknego otoczenia przyrodniczego, bogatego wyposażenia sal oraz placu zabaw - boiska do gier i zabaw - ogródków przyrodniczych dla każdej grupy dziecięcej - preferowania w wychowaniu wartości rodzinnych, wychowania przez uczestnictwo w kulturze (muzyka, plastyka, teatr) oraz rozwój fizyczny - życzliwości wszystkich pracowników przedszkola do dzieci, rodziców i innych osób. W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach kształtujących ich prawidłowy rozwój w ramach zakreślonych przez podstawę programową. Zajęcia prowadzone są zróżnicowanymi metodami przez dobrze przygotowaną i stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę pedagigiczną. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczną i logopedyczną dzieciom, które takowej pomocy potrzebują. Oferujemy także zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy naszych dzieci: - rytmikę - tańce - język angielski - "akademię karate" - spotkania z muzyką w ramach Filharmonii Pomysłów - religię - zajęcia piłkarskie - zajęcia logopedyczne - spotkania z teatrem. Zapewniamy naszym dzieciom atrakcyjne wycieczki tematyczne wzbogacające wiedzę o najbliższym i dalszym środowisku: Jeziory WPN, Szreniawa, Kórnik, Rogalin, Poznań - kina, Teatr Animacji, Zoo, Szlak Piastowski. Dzieciom, rodzicom i najbliższym zapewniamy bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych: pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, baliki noworoczne, zajączki, Dzień Dziecka, festyny rodzinne. Przedszkole "Leśne Duszki" w Zakrzewie jest przyjazne dziecku, rodzinne, godne zaufania !
Osiągnięcia

1. I, II, IV, II miejsce w Gminnej Olimpiadzie Przedszkolaków "ZEUSKI" 2010, 2011, 2012, 2013. I miejsce w roku 2014. Zawsze wysokie miejsca naszych dzieci w Gminnych i regionalnych konkursach artystycznych. 2. Wysoki poziom spełniania wymagań w dziedzinie współpracy ze środowiskiem. Przedszkole na drodze wysokiej jakości spełniania wymagań /na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w styczniu 2013. Placówka współpracująca z UAM. Realizująca program wsparcia we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W roku 2015 - metoda projektu.

Placówka wykorzystująca  tablice interaktywne w dydaktyce. Sala do zajęć integracji sensorycznej.

Dodatkowe zajęcia
 spotkania z muzyką - Filharmonia Pomysłów, zajęcia korekcyjne, spotkania z teatrem
Godziny otwarcia od
06:30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe