Dopiewo
Przedszkole
Przedszkole Publiczne w Konarzewie
Adres
Koscielna 37, Dopiewo, 62-070 Konarzewo
Telefon
531786939
Fax
0
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Magdalena Walich-Oczujda
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • sala Misiów
 • sala Misiów
 • sala Odkrywców
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • sala Świetlików
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Zajęcia badawcze
 • Zajęcia badawcze
 • zajęcia
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Dzień Dyni u Sówek
 • Dzień Dyni u Sówek
 • Elfiki i Dzień zdrowego śniadania
 • Uroczystość z okazji 11 listopada- Misie
 • Misie
 • Dzień kredki Elfiki
 • Dzień Misia u Świetlików
 • Zabawy u Odkrywców
 • Misie
 • Zajęcia z Lego Educations
 • Przygotowania do świąt
 • Niecodzienna wizyta u Sówek
 • Andrzejki
 • Zimowe zabawy
 • Zajęcia z wykorzystaniem monitora interaktywnego
 • Poznajemy literki
 • Kodowanie u Elfów
 • Misie i Bohater Tygodnia-realizacja innowacji pedagogicznej
 • Przedstawienie świąteczne
 • Święta
 • Wizyta Mikołaja
 • Zimowe zabawy
 • Świetliki poznają zegar
 • zajęcia
 • Zajęcia badawcze
 • zajęcia u Świetlików
 • obserwacja zmian w przyrodzie
 • zajęcia u Elfików
 • zajęcia u Świetlików
 • zajęcia u Misiów
 • Kosmos
 • Zajęcia ABC Ekonomii u Misiów
 • Maluszki poznają figury geometryczne
 • Pierniczki
 • Pierniczki
 • Zajęcia u Odkrywców
 • Kino u Elfików
 • Dzień Pizzy
 • Kodowanie z ozobotami
 • Kodowanie z ozobotami
 • Maluszki i zimowe prace plastyczne
 • Kino u Odkrywców
Opis
Przedszkole Publiczne ,, Mądra Sowa" zostało otwarte 1 września 2011 roku, mieści się w Konarzewie k.Poznania przy ulicy Kościelnej 37. Teren wokół przedszkola to spokojne osiedle mieszkaniowe, wolne od zanieczyszczeń przemysłowych i hałasu. W sąsiedztwie znajduje się piękny park z bogatym i różnorodnym drzewostanem. Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi, a teren jest ogrodzony .Budynek spełnia wszelkie wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej. Obiekt posiada jasne i przestronne sale dydaktyczne , każda z sala jest wyposażona w klimatyzację , duży plac zabaw wyposażony w bezpieczne i kolorowe urządzenia dostosowane do wieku dzieci. Przedszkole jest placówką 5-oddziałową przeznaczoną dla 125 dzieci. Prosta, parterowa bryła składa się z 2 skrzydeł połączonych korytarzami. Przy każdej sali znajdują się łazienki dziecięce oraz pomieszczenie magazynowe. Z salami rodzice mają kontakt poprzez system domofonów, które zabezpieczają przedszkole przed wejściem na teren niepowołanych osób. Każda sala jest inaczej urządzona, a wystrój sali odpowiada nazwie grupy. W naszym przedszkolu pracują nauczycielki – „ciocie”, które posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, są osobami pogodnymi, otwartymi na potrzeby przedszkolaków. Teren i obiekt jest całodobowo monitorowany przez agencję ochrony.  Zapewniamy catering - 4 pyszne posiłki dziennie, woda dostępna jest dla dzieci przez cały dzień. Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEiN. Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia. Korzystamy także z ciekawych programów autorskich: • Metoda Batti Strauss • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej • Elementy pedagogiki zabawy Klanza • Sensoplastyka • Elementy Planu Daltońskiego • Przyjaciele Zippiego
Osiągnięcia
W przedszkolu panuje rodzinna i kameralna atmosfera wzajemnego szacunku i wsparcia, co zaowocowało dobrym samopoczuciem dzieci podczas pobytu w przedszkolu i dobrą opinią placówki w środowisku lokalnym. Nauczycielki stosują w swojej pracy nowoczesne, aktywizujące metody pracy. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nasza placówka wyposażona została w piękne zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nasze przedszkolaki biorą udział w wielu konkursach plastycznych, muzycznych i sportowych min.- I miejsce w Olimpiadzie Przedszkolaków Zeuski 2013 r, i 2018 r. IV miejsce w 2015 r.Dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych min. zbieramy plastikowe nakrętki, w 2011 r. zorganizowaliśmy wspólnie z rodzicami kiermasz używanych rzeczy – dochód przeznaczyliśmy na zakup zabawek dla przedszkola integracyjnego, w 2012 r. zorganizowano świąteczny kiermasz- dochód przeznaczyliśmy na fundację Mam Marzenie- dla Huberta, w 2013 r. kiermasz świąteczny- dochód przeznaczony na zakup zabawek dla oddziału onkologii dziecięcej poznańskiego szpitala im. Jonschera. W 2014 r nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Mają Przyszłość. W 2015 r. wydaliśmy przedszkolny kalendarz, z którego dochód przeznaczyliśmy dla Fundacji Mają Przyszłość. W naszej placówce bliskie są nam działania ekologiczne, dzieci segregują śmieci, zbierają elektro-śmieci, biorą udział w akcji- Sprzątamy Świat, dwa razy gościliśmy poznańską telewizję, która nagrywała u nas program ,,Szkiełko i Eko”. W przedszkolu wprowadziliśmy bogatą ofertę wycieczek, zajęć tematycznych, imprez i uroczystości z udziałem dzieci i ich rodzin.Promujemy akcje czytelnicze- zapraszamy do wspólnego czytania rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. Współpracujemy  z GBP w Dopiewie, Szkołą Podstawową z Konarzewa, Przedszkolem w Zakrzewie i Skórzewie,Strażą Gminną- pogadanki nt. bezpieczeństwa, GOSIR Dopiewo, Orkan Konarzewo. W listopadzie 2015 r. zdobyliśmy tytuł ,, Przedszkola z Pasją". Przedszkole realizuje edukacyjne projekty dla dzieci m.in. Międzynarodowy Projekt ,, Piękna nasza Polska cała", Mały Miś w świecie literatury, Dzieciaki Mleczaki, kodowanie na dywanie.
Dodatkowe zajęcia
Logopedia, opieka psychologa,  język angielski, rytmika, zajęcia muzyczno- ruchowe z niesamowitym wujkiem Ogórkiem -Przemo Urbaniak, zajęcia tematyczne z zaproszonymi gośćmi. Dzieci uczestniczą w zajęciach badawczych, sensoplastyce , zajęciach z wykorzystaniem klocków Lego Educations, mają możliwość brania udziału w zajęciach z kodowania i zajęciach z ozobotami i robotem Photon. Placówka posiada interaktywną pomoc dydaktyczną Magiczny Dywan i dwa przenośne monitory interaktywne.
Godziny otwarcia od
06:45 - 17:00
Personel
Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz tego wszyscy  nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, realizują ścieżki awansu zawodowego itp. Dzięki temu znają nowoczesne trendy pedagogiczne oraz wdrażają aktywne  metody pracy i ciekawe pomysły w działaniach z dziećmi.
Organ prowadzący
Gmina Dopiewo
Drzwi otwarte

Zapraszamy na ,, wirtualny " spacer po naszym przedszkolu, link poniżej :

https://youtu.be/yNKPkRQCZbI

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe