Systemowa obsługa rekrutacji
Dopiewo
Adres
Koscielna 37, Dopiewo, 62-070 Konarzewo
Telefon
531786939
Fax
0
E-mail
przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl
Strona www
http://www.przedszkolekonarzewo.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • sala Misów
 • sala Misiów
 • sala Misiów
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • sala Piratów
 • sala Piratów
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Festyn ekologiczny
 • zajęcia badawcze
 • szukamy oznak Wiosny
 • Witamy Wiosnę wspólnie z rodzicami
 • Poznań Stary Rynek
 • Kucyk Fred w odwiedzinach w przedszkolu
 • wizyta berneńskiego psa pasterskiego
 • Świętujemy Dzień Dziecka
 • Festyn rodzinny - pożegnanie przedszkola
 • Dop i Ewo
 • wspólne zabawy z rodzicami
 • zabawy z wujkiem Przemkiem- rytmika
 • Sierżant Pyrek
 • zajęcia w ramach kółka odkrywców
 • owocowe szaszłyki
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • zajęcia otwarte
 • zajęcia otwarte
 • zimowe zabawy
 • projekt- Dzieciństwo bez próchnicy
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • teatrzyk Herbi
 • balik karnawałowy
 • czytanie bajek
 • lekcja biblioteczna
 • spotkanie z pisarką
 • Dzień Mamy i Taty
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pyry
 • przedszkolny kalendarz
 • konkurs recytatorski
 • Zeuski
 • wycieczka do piekarnii
 • poznajemy tajniki matematyczne
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • ratownik medyczny
 • miasteczko ruchu drogowego
 • straż gminna
Opis
Przedszkole Publiczne ,, Mądra Sowa" zostało otwarte 1 września 2011 roku, mieści się w Konarzewie k.Poznania przy ulicy Kościelnej 37. Teren wokół przedszkola to spokojne osiedle mieszkaniowe, wolne od zanieczyszczeń przemysłowych i hałasu. W sąsiedztwie znajduje się piękny park z bogatym i różnorodnym drzewostanem. Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi, a teren jest ogrodzony .Budynek spełnia wszelkie wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej. Obiekt posiada jasne i przestronne sale dydaktyczne, duży plac zabaw wyposażony w bezpieczne i kolorowe urządzenia dostosowane do wieku dzieci. Przedszkole jest placówką 3-oddziałową przeznaczoną dla 75 dzieci. Prosta, parterowa bryła składa się z 2 skrzydeł połączonych korytarzami. Przy każdej sali znajdują się łazienki dziecięce oraz pomieszczenie magazynowe. Z salami rodzice mają kontakt poprzez system domofonów, które zabezpieczają przedszkole przed wejściem na teren niepowołanych osób. Każda sala jest inaczej urządzona, a wystrój sali odpowiada nazwie grupy. W naszym przedszkolu pracują nauczycielki – „ciocie”, które posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, są osobami pogodnymi, otwartymi na potrzeby przedszkolaków. Teren i obiekt jest całodobowo monitorowany przez agencję ochrony. Zapewniamy catering - 3 pyszne posiłki dziennie, napoje dostępne są dla dzieci przez cały dzień.Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEN.Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia. Korzystamy także z ciekawych programów autorskich: • Metoda Batti Strauss • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej • Elementy pedagogiki zabawy Klanza • Sensoplastyka • Elementy Planu Daltońskiego • Przyjaciele Zippiego
Osiągnięcia
W przedszkolu panuje rodzinna i kameralna atmosfera wzajemnego szacunku i wsparcia, co zaowocowało dobrym samopoczuciem dzieci podczas pobytu w przedszkolu i dobrą opinią placówki w środowisku lokalnym. Nauczycielki stosują w swojej pracy nowoczesne, aktywizujące metody pracy. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nasza placówka wyposażona została w piękne zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nasze przedszkolaki biorą udział w wielu konkursach plastycznych, muzycznych i sportowych min.- I miejsce w Olimpiadzie Przedszkolaków Zeuski 2013 r, IV miejsce w 2015 r..Dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych min. zbieramy plastikowe nakrętki, w 2011 r. zorganizowaliśmy wspólnie z rodzicami kiermasz używanych rzeczy – dochód przeznaczyliśmy na zakup zabawek dla przedszkola integracyjnego, w 2012 r. zorganizowano świąteczny kiermasz- dochód przeznaczyliśmy na fundację Mam Marzenie- dla Huberta, w 2013 r. kiermasz świąteczny- dochód przeznaczony na zakup zabawek dla oddziału onkologii dziecięcej poznańskiego szpitala im. Jonschera. W 2014 r nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Mają Przyszłość. W 2015 r. wydaliśmy przedszkolny kalendarz, z którego dochód przeznaczyliśmy dla Fundacji Mają Przyszłość. W naszej placówce bliskie są nam działania ekologiczne, dzieci segregują śmieci, zbierają elektro-śmieci, biorą udział w akcji- Sprzątamy Świat, dwa razy gościliśmy poznańską telewizję, która nagrywała u nas program ,,Szkiełko i Eko”. W przedszkolu wprowadziliśmy bogatą ofertę wycieczek, zajęć tematycznych, imprez i uroczystości z udziałem dzieci i ich rodzin.Promujemy akcje czytelnicze- zapraszamy do wspólnego czytania rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. Przedszkole współpracuje z poznańskim przedszkolem integracyjnym ,,Bajka”, co przynosi obopólne korzyści, min. wzrost tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych ,współpracujemy również z GBP w Dopiewie, Szkołą Podstawową z Konarzewa, Przedszkolem w Zakrzewie i Skórzewie,Strażą Gminną- pogadanki nt. bezpieczeństwa, GOSIR Dopiewo, Orkan Konarzewo. W listopadzie 2015 r. zdobyliśmy tytuł ,, Przedszkola z Pasją"
Dodatkowe zajecia
logopedia, zajęcia z psychologiem,  język angielski, zajęcia muzyczno- ruchowe, zajęcia tematyczne z zaproszonymi gośćmi, taniec, piłka nożna
Godziny otwarcia od
06:45
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
75
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe