Dopiewo
Przedszkole
Przedszkole Publiczne w Konarzewie
Adres
Koscielna 37, Dopiewo, 62-070 Konarzewo
Telefon
531786939
Fax
0
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • sala Misiów
 • sala Misiów
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • sala Piratów
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 • Przedszkole Publiczne w Konarzewie
Opis
Przedszkole Publiczne ,, Mądra Sowa" zostało otwarte 1 września 2011 roku, mieści się w Konarzewie k.Poznania przy ulicy Kościelnej 37. Teren wokół przedszkola to spokojne osiedle mieszkaniowe, wolne od zanieczyszczeń przemysłowych i hałasu. W sąsiedztwie znajduje się piękny park z bogatym i różnorodnym drzewostanem. Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi, a teren jest ogrodzony .Budynek spełnia wszelkie wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej. Obiekt posiada jasne i przestronne sale dydaktyczne, duży plac zabaw wyposażony w bezpieczne i kolorowe urządzenia dostosowane do wieku dzieci. Przedszkole jest placówką 3-oddziałową przeznaczoną dla 75 dzieci. Prosta, parterowa bryła składa się z 2 skrzydeł połączonych korytarzami. Przy każdej sali znajdują się łazienki dziecięce oraz pomieszczenie magazynowe. Z salami rodzice mają kontakt poprzez system domofonów, które zabezpieczają przedszkole przed wejściem na teren niepowołanych osób. Każda sala jest inaczej urządzona, a wystrój sali odpowiada nazwie grupy. W naszym przedszkolu pracują nauczycielki – „ciocie”, które posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, są osobami pogodnymi, otwartymi na potrzeby przedszkolaków. Teren i obiekt jest całodobowo monitorowany przez agencję ochrony. Zapewniamy catering - 3 pyszne posiłki dziennie, napoje dostępne są dla dzieci przez cały dzień.Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEN.Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia. Korzystamy także z ciekawych programów autorskich: • Metoda Batti Strauss • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej • Elementy pedagogiki zabawy Klanza • Sensoplastyka • Elementy Planu Daltońskiego • Przyjaciele Zippiego
Osiągnięcia
W przedszkolu panuje rodzinna i kameralna atmosfera wzajemnego szacunku i wsparcia, co zaowocowało dobrym samopoczuciem dzieci podczas pobytu w przedszkolu i dobrą opinią placówki w środowisku lokalnym. Nauczycielki stosują w swojej pracy nowoczesne, aktywizujące metody pracy. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nasza placówka wyposażona została w piękne zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nasze przedszkolaki biorą udział w wielu konkursach plastycznych, muzycznych i sportowych min.- I miejsce w Olimpiadzie Przedszkolaków Zeuski 2013 r, i 2018 r. IV miejsce w 2015 r.Dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych min. zbieramy plastikowe nakrętki, w 2011 r. zorganizowaliśmy wspólnie z rodzicami kiermasz używanych rzeczy – dochód przeznaczyliśmy na zakup zabawek dla przedszkola integracyjnego, w 2012 r. zorganizowano świąteczny kiermasz- dochód przeznaczyliśmy na fundację Mam Marzenie- dla Huberta, w 2013 r. kiermasz świąteczny- dochód przeznaczony na zakup zabawek dla oddziału onkologii dziecięcej poznańskiego szpitala im. Jonschera. W 2014 r nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Mają Przyszłość. W 2015 r. wydaliśmy przedszkolny kalendarz, z którego dochód przeznaczyliśmy dla Fundacji Mają Przyszłość. W naszej placówce bliskie są nam działania ekologiczne, dzieci segregują śmieci, zbierają elektro-śmieci, biorą udział w akcji- Sprzątamy Świat, dwa razy gościliśmy poznańską telewizję, która nagrywała u nas program ,,Szkiełko i Eko”. W przedszkolu wprowadziliśmy bogatą ofertę wycieczek, zajęć tematycznych, imprez i uroczystości z udziałem dzieci i ich rodzin.Promujemy akcje czytelnicze- zapraszamy do wspólnego czytania rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. Współpracujemy  z GBP w Dopiewie, Szkołą Podstawową z Konarzewa, Przedszkolem w Zakrzewie i Skórzewie,Strażą Gminną- pogadanki nt. bezpieczeństwa, GOSIR Dopiewo, Orkan Konarzewo. W listopadzie 2015 r. zdobyliśmy tytuł ,, Przedszkola z Pasją". Przedszkole realizuje edukacyjne projekty dla dzieci m.in. Międzynarodowy Projekt ,, Piękna nasza Polska cała", Mały Miś w świecie literatury. 
Dodatkowe zajecia
Logopedia,  język angielski, zajęcia muzyczno- ruchowe z niesamowitym wujkiem Przemem- Przemo Urbaniak, zajęcia tematyczne z zaproszonymi gośćmi, taniec, piłka nożna. Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i rodziców w ramach comiesięcznych spotkań Kuferka Kreatywności, zajęcia badawcze, sensoplastyka. Dzieci mają możliwość brania udziału w zajęciach z kodowania i zajęciach z robotem Photon. Placówka posiada interaktywną pomoc dydaktyczną Magiczny Dywan. 
Godziny otwarcia od
06:45 - 17:00
Personel
Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz tego wszyscy  nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, realizują ścieżki awansu zawodowego itp. Dzięki temu znają nowoczesne trendy pedagogiczne oraz wdrażają aktywne  metody pracy i ciekawe pomysły w działaniach z dziećmi.
Organ prowadzący
Gmina Dopiewo
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe