Dopiewo
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Dąbrowie (Łamigówka)
Adres
Przedszkolna 1 / , Dopiewo, 62-070 Dąbrowa
Telefon
660-942-229
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dyrektor: Monika Sadowska Wicedyrektor: Natalia Walczak
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Planując codzienne aktywności kładziemy szczególny nacisk na pobudzanie wszystkich zmysłów, wzmacniając unikalne  w tym okresie możliwości rozwoju naszych przedszkolaków.

Dzięki przyjaznemu otoczeniu, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i wykorzystywaniu w codziennym planie dnia różnorodnych zabaw sensorycznych kształtujemy prawidłowy rozwój ruchowy i intelektualny. Spędzamy mnóstwo czasu na świeżym powietrzu, zapewniając czas na swobodną eksplorację naturalnego placu zabaw i wzmacnianie odporności u dzieci.

Realizując autorskie programy zajęć dodatkowych pobudzamy nie tylko zmysł wzroku czy słuchu, ale także zmysłu równowagi, czucia ciała, dotyku, smaku i węchu. Prawidłowa integracja sensoryczna wszystkich zmysłów konieczna jest do harmonijnego rozwoju i optymalnego funkcjonowania dzieci w świecie.
Personel
Kadrę pedagogiczną stanowią młodzi, nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.
Godziny otwarcia od
6:30-17:00
Organ prowadzący
Natalia Aleksandrov
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika