logo nabor bialystok
Od dnia 1 marca 2017 r. przestaje funkcjonować system elektronicznego naboru do białostockich miejskich placówek oświatowych, przedszkoli oraz żłobków, dostępny poprzez serwis https://nabor.pcss.pl/bialystok/.
Informacje na temat nowego systemu naborowego można znaleźć pod adresem http://www.bialystok.pl.