Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1 - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi.
Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie.
Rozwijający się sektor prywatny, zatrudnienia również w małych pensjonatach, stanowiących potencjalne miejsce pracy dla absolwentów.
Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.
W hotelarstwie można również pracować „na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp.
Szkoła o specjalności hotelarskiej zapewni uczniom wiedzę z zakresu:
prowadzenia hotelowego biura obsługi klienta
bezpośredniej obsługi klienta
organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych
świadczenia i przestrzegania procedur oferowanych usług
nadzorowania pracowników poszczególnych służb hotelowych
prowadzenie dokumentacji zakładu
prezentowania właściwej kultury osobistej, zachowania dyskrecji i uczciwości w stosunku do klientów
organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych
komunikacji z klientem i doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych
savoir-vivru, kultury osobistej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych
profesjonalnej obsługi komputera i programów branżowych
posługiwania się językiem obcym
obsługi urządzeń biurowych
obsługi klienta przez telefon
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Kwalifikacje:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

W zawodzie hotelarza istnieją dwie możliwości rozwoju kariery oraz awansu w hierarchii organizacyjnej. Można pójść drogą zawodową od szeregowego stanowiska do stanowisk menadżerskich i kierowniczych. Awansem może być zatrudnienie u bardziej atrakcyjnego i prestiżowego pracodawcy. Doskonalenie umiejętności jest możliwe dzięki szkoleniom oferowanym przez firmy.