Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - B - Humanistyczna
Nazwa oddziału

 B - Humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

historia

język angielski

język polski lub wiedza o społeczeństwie lub geografia

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo:
- historia
język angielski
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia:
j. polski
- geografia
- wiedza o społeczeństwie
Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia