Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - C - Medyczna
Nazwa oddziału

 C - Medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

język polski lub chemia

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo:
- biologia
- język angielski
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia:
- chemia

- język polski

Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia