Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - D - Społeczna
Nazwa oddziału

 D - Społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

język polski lub wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo:
- geografia
- język angielski
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia:
- język polski

- wiedza o społeczeństwie

Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia