Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach - A - Matematyczna
Nazwa oddziału

  A - Matematyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

geografia lub fizyka lub informatyka

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - obowiązkowo
matematyka
język angielski

 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - jeden do wyboru przez ucznia
fizyka
informatyka
geografia

Języki obce nowożytne: kontynuacja - język angielski, podstawa do wyboru - j. niemiecki, j. rosyjski, j.francuski

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka