Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Klasa B gr 2
Nazwa oddziału

 Klasa B gr 2

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie lub język angielski

Opis

Klasa B pod patronatem Telewizji Kablowej Bart-Sat w Bartoszycach:

z wyborem przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, język angielski.

 

W liceum ogólnokształcącym w ciągu 4 lat zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach. Podejmując naukę w naszej szkole otrzymujesz szansę na wszechstronny rozwój i pozyskanie nowych przyjaciół

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, pedagogika obronna i survival, filologia angielska i inne