Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Klasa A gr 2
Nazwa oddziału

 Klasa A gr 2

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia

Opis

Klas A pod patronatem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach:

• z wyborem przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym: język polski, historia.

 

W liceum ogólnokształcącym w ciągu 4 lat zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach. Podejmując naukę w naszej szkole otrzymujesz szansę na wszechstronny rozwój i pozyskanie nowych przyjaciół

 

Przygotowanie do studiów na kierunkach: filologia polska, prawo, prawo europejskie, administracja, administracja publiczna, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, pedagogika obronna, bezpieczeństwo zdrowotne, i inne.