Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSGI - ogólny
Nazwa oddziału

 ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

biologia

geografia

Opis