Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSGI - Oddział Przygotowania Wojskowego
Nazwa oddziału

 Oddział Przygotowania Wojskowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

wiedza o społeczeństwie

geografia

matematyka

Opis