Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI - wielozawodowy
Nazwa oddziału

 wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Elektryk

 Fryzjer

 Kucharz

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

 Murarz-tynkarz

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

 Tapicer

Opis