Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP 2 - Branżowa Szkoła I stopnia - zawód kucharz
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia - zawód kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Opis

  •   Trzyletni cykl kształcenia
  •   przedmioty ogólnokształcące, jak i przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym realizowane są na zajęciach edukacyjnych w szkole
  • zajęcia praktyczne są realizowane w zakładach pracy u pracodawców
  •  po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe 
  •       po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia
  •       liczebność grupy musi wynosić min. 15 osób.