Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2 - Technikum spedycyjne
Nazwa oddziału

 Technikum spedycyjne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM SPEDYCYJNE
Technik spedytor - organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

 

• przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  geografia, język angielski.

Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w:
- firmach transportowych,
- firmach spedycyjnych,
- firmach kurierskich,
- urzędach pocztowych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem
,
- agencjach celnych,
- wolnych obszarach celnych,
- firmach świadczących usługi transportowe, samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika spedytora może być więc zatrudniony na następujących stanowiskach:


· Specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
· Spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
· Sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych
· Referent spedycyjny,
· Kierownik punktu ładunkowego,
· Dyspozytor ładunkowy,
· Organizator przewozów,
· Specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach.


Technikum spedycyjne powstanie, gdy liczebność grupy będzie wynosić min. 15 osób