Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2 - Technikum handlowe
Nazwa oddziału

 Technikum handlowe

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM HANDLOWE
• przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:geografia, język angielski

 Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:
• specjalista ds. zaopatrzenia,
• specjalista ds. sprzedaży,
• specjalista ds. obsługi klienta,
• kierownik działu handlowego,
• sprzedawca,
• przedstawiciel handlowy.


Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił :

• sprzedawać towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej
( sklepach ,hipermarketach) oraz hurtowej ( hurtowniach ),
• obsługiwać nabywców ,
• organizować zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów,
• eksponować towary na regałach , ladach sprzedażowych ,
• informować klienta o zaletach sprzedawanych produktów,
• pomagać nabywcy przy wyborze produktu,
• realizować zamówienia składane przez nabywców.
• inkasować należności za sprzedane produkty,
• załatwiać reklamacje zakupionych towarów ,
• przyjmować i rejestrować zamówienia na towary.


W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 tygodniową praktykę

Grupa technikum handlowego powstanie, gdy liczebność grupy będzie wynosić min. 15 osób.