Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2 - Technikum ekonomiczne
Nazwa oddziału

 Technikum ekonomiczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM EKONOMICZNE
• przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:geografia, język angielski

Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie :
• księgowego,
• menadżera,
• maklera giełdowego w biurach maklerskich,
• doradcy podatkowego , finansowego w firmach i instytucjach,
• dystrybutora w firmie handlowej,
• agenta ubezpieczeniowego,
• analityka rynku w banku lub w firmie.


Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił :
• sporządzać dokumenty księgowe,
• prowadzić rachunkowości,
• ustalać wynik finansowy,
• stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
• podejmować decyzje ekonomiczne,
• sporządzać plan działania przedsiębiorstwa,
• obliczać zobowiązania podatkowe,
• stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,
• prowadzić korespondencję handlową i służbową,
• przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,

obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

 

W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych.