Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Grupa humanistyczna
Nazwa oddziału

 Grupa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

W liceum ogólnokształcącym w ciągu 4 lat zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach. Podejmując naukę w naszej szkole otrzymujesz szansę na wszechstronny rozwój i pozyskanie nowych przyjaciół. Wykorzystaj ją!


      Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to : język polski, wos, język angielski. 

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

filologia polska, filologia angielska, prawo, prawo europejskie, administracja, administracja publiczna, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, pedagogika obronna, , kierunki lingwistyczne i inne.

 

* Przedmioty na poziomie rozszerzonym będą realizowane, gdy liczebność grupy będzie wynosić min. 15 osób