Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Grupa: bezpieczeństwo wewnętrzne
Nazwa oddziału

 Grupa: bezpieczeństwo wewnętrzne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

W liceum ogólnokształcącym w ciągu 4 lat zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach. Podejmując naukę w naszej szkole otrzymujesz szansę na wszechstronny rozwój i pozyskanie nowych przyjaciół. Wykorzystaj ją!


    Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia,  wos, język angielski. 


Przygotowanie do studiów na kierunkach:

geografia, geologia,  stosunki międzynarodowe, pedagogika obronna, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, kierunki lingwistyczne i inne.

 

* Przedmioty na poziomie rozszerzonym będą realizowane, gdy liczebność grupy będzie wynosić min. 15 osób